niedziela, 28 listopada 2010

Moje wspomnienia z podróży do Lwowa

Na początek trochę faktów z historii tego wspaniałego miasta (podaję za hasłem Lwów w Wikipedii):
"Lwów zgodnie z tradycją został założony ok. 1250 przez księcia Daniela Halickiego, wywodzącego się z dynastii Rurykowiczów, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Tą wersję przedstawili w XVII w. Jan Alnpek i Bartłomiej Zimorowicz a pogląd ten ugruntował w 1894 r. Fryderyk Papée w monografii: Historya miasta Lwowa w zarysie. W rzeczywistości istniał tam ośrodek osadniczy w postaci podgrodzia z charakterystycznymi elementem rozplanowania wydłużonym rynkiem. Założenie grodu przez Daniela było de facto jego kolejną odbudową po najeździe Batu-chana z 1240 r. Lew Halicki po śmierci ojca przeniósł do Lwowa stolicę Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W 1340 po śmierci Bolesława Jerzego II miasto, na podstawie umowy podpisanej dwa lata wcześniej, przeszło pod berło króla Polski. W 1350 książę litewski Lubart w czasie napadu zniszczył Lwów. 17 kwietnia 1356 Kazimierz Wielki lokował Stare Miasto na prawie magdeburskim. W dokumencie lokacyjnym wyraźnie zaznaczył (co potwierdza jego tolerancyjną politykę), że wszyscy mieszkańcy, zarówno Polacy, jak i Rusini, Ormianie, Żydzi i Tatarzy mają prawo do zachowania własnych praw, religii i obyczajów. Ludwik Węgierski przyłączył Ruś Halicką wraz ze Lwowem do Węgier w 1370. Rządy namiestnicze sprawował tam w imieniu króla książę Władysław Opolczyk. Po jego śmierci w 1379 rządzili tu starostowie węgierscy. W 1387 usunęła ich królowa Jadwiga Andegaweńska, która ostatecznie przyłączyła Ruś Czerwoną do Korony[6]. W 1412 miasto stało się siedzibą metropolity łacińskiego. Podobnie jak Kraków czy Gdańsk, Lwów był miastem królewskim i posiadał dla Rzeczypospolitej wielkie znaczenie obronne i ekonomiczne."

I bardziej nam współczesne czasy
"Po ataku Niemiec na ZSRR i zajęciu miasta (30 czerwca 1941) Niemcy wraz z nacjonalistami ukraińskimi dokonali pogromu Żydów. Einsatzkommando zur besonderen Verwendung dokonało mordu na polskich profesorach na Wzgórzach Wuleckich i wraz z innymi Einsatzkommandos wymordowało ok. 7.000 lwowskich Żydów.
Okupacja niemiecka otworzyła okres nowych zbrodni. Niemcy zamknęli Żydów w getcie i większość zamordowali. 1 sierpnia 1941 Lwów został dekretem Adolfa Hitlera wcielony do Generalnego Gubernatorstwa jako stolica Dystryktu Galicja.
22 lipca 1944 wybuchło powstanie lwowskie (Akcja Burza), zakończone 27 lipca, a Lwów ponownie okupowali Sowieci. Po konferencji jałtańskiej (4-11 lutego 1945), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisał 16 sierpnia 1945 umowę z ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944. W konsekwencji umowy Lwów i województwo lwowskie włączono do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i w latach 1944–1947 dokonano przymusowego wysiedlenia Polaków ze Lwowa (głównie na tzw. Ziemie Odzyskane).
Od 1991 Lwów wchodzi w skład niepodległej Ukrainy. W 2006 uroczyście obchodzono 750-lecie pierwszej pisanej wzmianki o mieście." Od siebie dodam, że Lwów zawsze był jest i będzie bliski mojemu sercu. To w jego okolicach urodził się mój pradziadek rozstrzelany potem przez niemieckich nazistów w Auschwitz. Miał możliwość uratowania się, ale nie chciał narażać rodziny. Dobrowolnie oddał się w ręce okupanta. Aresztowano go za przynależność do Armii Krajowej i posiadanie odbiornika radiowego.

No i trochę zdjęć i wspomnień ze wspólnej z moją żoną Anusią, wyprawy do Lwowa.
 

rynek lwowski - widok z okna kamienicy

ulica Stepana Bandery - ciekawe dlaczego w Niemczech nie ma ulicy, której patronem jest na przykład Adolf Eichman

żona pod pomnikiem ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki

lwowska opera - pod nią płynie obecnie podziemna rzeka Pełtew

lwowski bazar - można tam m.in. kupić suszone rybki do piwa


Tablica upamiętniająca Zbigniewa Herberta - ślad polskości na Kresach

Matka Boża
Dworzec Kolejowy we Lwowie

 tutaj dodaj opis

pomnik Matki Bożej

i znów Najświętsza Panienka

żona i Nikifor

lwowska uliczka - duża część miasta nad Pełtwią to jeden wielki rynek

kolejne zdjęcie dworcowego gmachu


żona przy ławeczce na rynku

stary lwowski tramwaj

widok z tarasu widoko

reklama kwasu taras - najlepszy we Lwowie!